02-09-2011

Hosten Polska implements the EC programme "Passport to export"

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu


Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.