VEGAS REVO

Katalog elementów Vegas Revo wersja 02.2017

 

Tabela Nawojowości - HP39, wersja 03.2016

Nawojowość Vegas Revo wersja 04.2011

Tabela doboru profili adaptacyjnych wersja 10.2012

 

 

Druk zamówień wersja 05.2012 - Vegas Revo (.xls)

 

Dokumentacja techniczna Vegas Revo 165 i 205 (adaptery aluminiowe) wersja 07.2016

Dokumentacja techniczna Vegas Revo 165 i 205 (adapter uniwersalny PVC) wersja 03.2018

Dokumentacja techniczna Vegas Revo 260 (adapter uniwersalny PVC) wersja 07.2016

Instrukcja montażu płytek wzmacniających w roletach Vegas Revo

 

Obrazkowa instrukcja montażu Vegas Revo (adaptery aluminiowe) wersja 07.2010

Obrazkowa instrukcja montażu Vegas Revo (adapter uniwersalny PVC) wersja 03.2012

Obrazkowa instrukcja montażu Vegas Revo z płytką wzmacniającą wersja 04.2016

 

 

Deklaracje właściwości użytkowych (spakowane w .zip - do pobrania)

 

Atest higieniczny

Certyfikat CE

 

 

Badanie akustyczne 2015 - Vegas Revo 165 mm PVC2

Badanie akustyczne 2015 - Vegas Revo 205 mm PVC2

Badanie akustyczne 2015 - Vegas Revo 260 mm PVC1-M

 

 

Badanie akustyczne 2017 (świadectwa) - rolety VR 260,205 i 165

Badanie akustyczne 2017 - rolety VR 260,205 i 165

 

 

    Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 165 mm
    Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 165 mm PVC1
    Certyfikat IFT Rosenheim – skrzynka Vegas Revo 165 mm (adaptacja PVC)
    Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 205 mm
    Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 205 mm PVC1
    Certyfikat IFT Rosenheim – skrzynka Vegas Revo 205 mm (adaptacja PVC)
    Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 260 mm PVC1-M
    Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 260 mm PVC2-M
    Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 260 mm PVC3-M 

Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 165 mm

Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 165 mm (ENG)

Certyfikat IFT Rosenheim – skrzynka Vegas Revo 165 mm (adaptacja PVC)

 

Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 205 mm

Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 205 mm (ENG)

Certyfikat IFT Rosenheim – skrzynka Vegas Revo 205 mm (adaptacja PVC)

 

Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 260 mm PVC1-M

Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 260 mm PVC2-M

Badanie przenikalności termicznej Vegas Revo 260 mm PVC3-M

 

 

Badanie Obciążenia Wiatrem PL

Badanie Obciążenia Wiatrem ENG

 

 

 

Badanie Obciążenia Wiatrem 
- Odporność żaluzji zwijanej (roleta nadstawna):

Profile HP39P, HP39; prowadnice SR_60

Profile HP39P, HP39; prowadnice SRM_60

Profile HP39P, HP39; prowadnice SR_60A

Profile HP39P, HP39; prowadnice SRM_60A

 

Resistance to windload - 

Window Shutters (profile HP39P, HP39)
[EN, .zip]

 

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast - 

Rollladen (Profil HP39P, HP39)  
[DE, .zip]
 

 

 

 

 

Więcej informacji o tym systemie:  www.vegasrevo.pl