RBT Nr 4/20109 miesięcy obecności systemu Vegas Revo na rynku

Z początkiem marca 2010 Hosten oficjalnie rozpoczął dystrybucję swojego własnego systemu rolet nadstawnych Vegas Revo. Dziś, w dziewięć miesięcy po wprowadzeniu, System Revo dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i wysokiej jakości wykonania połączonej z atrakcyjną ceną zdążył zdobyć już znaczące grono zwolenników na polskim rynku.

Geneza

Niewątpliwym atutem systemu Revo jest to, że powstawał on na bazie analizy realnych potrzeb branży oraz problemów, z jakimi musieli się borykać producenci rolet, stosując rozwiązania dostępne wcześniej na rynku. Owocem tej analizy było opracowanie systemu, który eliminuje mankamenty, wymieniane przez ankietowanych odbiorców jako najbardziej dokuczliwe: brak możliwości zakotwienia rolety u góry, uginanie się skrzynek poprzez wprowadzanie wątpliwych oszczędności i odchudzanie ścianek w profi lach konstrukcyjnych, miękkość profi lu dolnego stanowiącego przecież miejsce łączenia rolety z ramą okienną, niedopracowane adaptery podziałowe dla konstrukcji rolet dzielonych, woda zalegająca wewnątrz skrzynek itd.

Cele

Jednym z głównych celów Hosten Polska było zbudowanie systemu naokiennego, który będzie w jak najwyższym stopniu zespolony z oknem stanowiąc niejako jego integralną część. Co pozwoliło uzyskać ten efekt to zbudowanie skrzynki charakteryzującej się wysoką sztywnością. Wykazały to testy strzałki ugięcia (Hosten Ark10.15/04/10). Kolejnym elementem pozwalającym uzyskać ten efekt jest zastosowanie aluminiowego profilu adaptacyjnego, który dodatkowo usztywnia całą konstrukcję oraz zapewnia pewne, stabilne i szczelne połączenie okna i skrzynki w systemie Vegas Revo. Co więcej możliwość zakotwienia całej konstrukcji ze wszystkich stron w otworze okiennym jest odpowiedzią na zalecenia Instytutu Techniki Budowlanej zawartych w instrukcji nr 421/2006.

Takie podejście Hosten Polska jako producenta do kwestii wprowadzania nowego produktu, niejako projektowanego „na miarę” dla odbiorców to solidna podstawa do budowania sukcesu rynkowego.

Badania i certyfikaty

Nie bez znaczenia dla producentów rolet oraz końcowych użytkowników pozostaje fakt, iż wysoką jakość systemu potwierdzają uzyskane przezeń wszystkie niezbędne certyfikaty: atest higieniczny PZH, certyfikat przenikalności cieplnej oraz certyfikat odporności na obciążenie wiatrem. Tym samym, dla systemu Vegas Revo wydana została również deklaracja zgodności CE. Warto zaznaczyć, że dystrybuowany przez Hosten Polska system rolet nadstawnych Vegas Revo jako jedyny system na rynku europejskim uzyskał najwyższą, 6. klasę odporności prowadnic pancerza na napór wiatrem. Oznacza to, że system ten można montować bezpiecznie i bez obaw nawet w rejonach, gdzie wiatr jest wyjątkowo silny - na terenach nadmorskich oraz w górach.

Parametry termiczne

Niezwykle istotnym aspektem systemu Revo są jego doskonałe parametry termiczne. Dzięki zastosowaniu wkładki styropianowej o wyższej gęstości, a co za tym idzie niższej przenikalności cieplnej, skrzynka rolety nadstawnej Revo ma jeden z najniższych wskaźników przenikalności termicznej spośród wszystkich skrzynek roletowych dostępnych na rynku. Należy tu dodać, że badania termiki skrzynekRevo prowadzone były przy amplitudzie temperatur wynoszącej 40 stopni Celsjusza (+20/-20 stopni C), podczas gdy w badaniach skrzynek konkurencyjnych różnica temperatur wynosiła jedynie 25 stopni (+20 / -5), co stawia osiągnięte przez system Revo wyniki w jeszcze lepszym świetle. System oprócz standardowego ocieplenia oraz dwukomorowego profilu dolnego oferuje także dla najbardziej wymagających klientów niskoprofilową ocieplinę profi lu dolnego, rozwiązanie które w sposób lepszy od wkładki styropianowej poprawia ciepłotę skrzynki, a jednocześnie nie ogranicza nawoju samej rolety, jak to ma miejsce w przypadku wkładek styropianowych.

Ciągle naprzód

Celem Hosten Polska jest ciągłe wyprzedzanie konkurentów jeśli chodzi o standard oferowanego odbiorcom produktu. To dlatego system Vegas Revo od marca 2010 wzbogacony zostanie o skrzynkę 205 mm ze zintegrowaną moskitierą, która pod wieloma względamistanowić będzie rozwiązanie lepsze od propozycji konkurencji.

Nowości

Skrzynka Revo ze zintegrowaną moskitierą to przede wszystkim bezawaryjność oraz komfort użytkowania; moskitiera będzie wyposażona w hamulec zapobiegający gwałtownemu zwinięciu nawoju oraz wygodny system blokowania siatki w pozycji opuszczonej. Wraz z moskitierą pojawi się również prowadnica pojedyncza pancerza z zamkniętą z jednej strony komorą, o podniesionej sztywności konstrukcji, odporna na ewentualne odkształcenia spowodowane nieprawidłową obróbką okna lub zastosowaniem wysokorozprężalnych pianek montażowych. Wraz z wprowadzeniem nowego asortymentu pod koniec marca 2011 Hosten zapowiada rozpoczęcie ekspansji systemu Revo na rynki Europy Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Francji oraz państw Beneluksu.

 

Oryginalny tekst artykułu znajdziesz tutaj.